ไทย / Eng

ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ ปีการศึกษา 2554

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ ที่ที่จะเสริมสร้าง การพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานของท่าน ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติโดยมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองแบบระบบบูรณาการหรือ ที่เรียกว่า Child Center เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆและการปฎิบัติจริง ให้เด็กได้ใช้ความคิดแก้ไขปัญหา กล้าซักถามในสิ่งที่สงสัย การดูแลของคุณครูอย่างใกล้ชิดพร้อมอาคารเรียนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ ด้วยการออกแบบห้องเรียนทุกห้องที่ติดและหันหน้าเข้าสู่สนามหญ้าและต้นไม้ใหญ่ (Open Green View) ทำให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ยิ่งขึ้น

เราเชื่อว่าความพร้อมทางด้านบุคลากรและสถานที่ที่สะอาดปลอดภัย ปลอดจากมลภาวะ วิธีการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างครบครันจะสามารถเพิ่มทักษะและความรู้ของเด็กๆให้พร้อมที่จะเติบโต เป็นเด็กที่มีทั้งไอคิว อีคิว และพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ ทางโรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ (English class) โดยปูพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย โดยครูเจ้าของภาษา หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ



"ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครเพื่อนๆใหม่อยู่นะครับ!"

พบกับข่าวสาร กิจกรรม และรูปภาพของโรงเรีบนได้ที่ facebook นะครับ