Project Approach

โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ได้กำหนดให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบโครงงาน(Project Approach) ในระหว่าง เดือนธันวาคม 2551-มกราคม 2552

ซึ่งเป็นโครงการที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว นอกเหนือจากการเรียนหนังสือ ในห้องเรียน เด็ก ได้เป็นผู้ลงมือทำการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เด็กๆได้เสนอประสบการณ์ร่วมกัน เรียนรู้จากของจริง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้จากการเรียนโครงงานสามารถเอาไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์กับเด็กๆในวันข้างหน้า

Project approachProject approachProject approach

กำหนดการเรียนรู้แบบ “Project Approach" ของแต่ละห้อง

เด็กๆในแต่ละห้องเรียนได้ตัดสินใจเลือกที่จะเรียนรู้และสืบค้น ในเรื่องต่างๆดังนี้

  • เตรียมอนุบาล, อนุบาล1/1เรื่อง ถั่วงอก
  • อนุบาล 1/2เรื่อง ผักกะเพรา
  • อนุบาล 2/1เรื่อง ดอกไม้ทำไมจึงเปลี่ยนสี
  • อนุบาล 2/2เรื่อง ส้ม
  • อนุบาล 3/1เรื่อง ถุงหรือผ้าลดภาวะโลกร้อน
  • อนุบาล 3/2เรื่อง หมวกกันน๊อก

คลิปวีดีโอ การเรียนการสอนเรื่องโครงงาน (Project Approach)ความคิดเห็นของผู้ปกครอง

เห็นด้วยกับทางโรงเรียนที่มีกิจกรรมนี้ค่ะ เพราะทำให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์จริง ลูกสาวสนุกและชอบกิจกรรมนี้มากค่ะ ขอให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะ คุณแม่น้องน้ำหนึ่ง อ.1/2

เห็นด้วยกับกิจกรรมที่ทางรร. จัดขึ้นมาก เพราะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากของจริง ขอบคุณค่ะ คุณแม่น้องคิม อ.2/1

เป็นโครงการที่ดีมาก ให้เด็กๆรู้จักทานผักปลอดสารพิษ และรู้จักการทำงานกันเป็นกลุ่ม ดีมากเลยค่ะ คุณแม่น้องบิ้ว ชั้นเตรียมอนุบาล

จาก การที่น้องปุณ และ น้องปรีดี ได้กลับไปเล่าเรื่องกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนแล้ว แสดงให้เห็นว่าเป็นที่สนใจของเด็กๆ และโครงเรื่องเป็นประโยชน์ทั้งทางตรง (เด็กเข้าใจ) และทางอ้อม (เด็ก ฝึกสังเกต) เพื่อเป็นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางผู้ปกครองคิดว่าเป็นประโยชน์มาก สมควรให้เกิดโครงการต่อเนื่อง และพัฒนาขึ้นไปอีกจะดีมากๆค่ะ คุณแม่น้องปุณ และน้องปรีดี อ.1/1 , อ.2/1

ดีมากค่ะ ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องเรียนได้ง่ายขึ้นโดยการปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่การท่องจำ ทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนการสอนของคุณครู ไม่เบื่อหน่าย การปฏิบัติจริงจะช่วยทำให้เด็กรู้จักคิด เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเองค่ะ ขอสนับสนุนโครงการนี้นะค่ะ คุณแม่น้องภัทชาย อ.2/1

ดีมากคะ ทำให้น้องๆ เข้าใจวิธีการดูแลธรรมชาติ ได้ทำกิจกรรม จดจำสิ่งดีดีที่น้องๆ ทำค่ะ คุณแม่น้องไกร อ.3/2

เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ ทำให้เด็กสามารถจดจำและทำความเข้าใจได้ง่าย คุณพ่อน้องบิ้ว อ.2/1

เป็นโครงงานที่ดีมาก ฝึกให้เด็กๆ ได้รู้จักที่มาของถั่วงอก ประโยชน์ของถั่วงอก ฝึกการสังเกต มีประโยชน์หลายๆด้าน ดีมากๆ ค่ะ คุณแม่น้องไอซ์ เตรียมอนุบาล