ทดลองวิทยาศาสตร์

เด็กๆ สนุกกับการทดลองเรื่องไข่ลอยได้

ทั้งนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และทดลองจริง เด็กๆ ได้สังเกต และได้เรียนรู้ว่า

  • โถที่ใส่น้ำเปล่า ไข่จะจม
  • โถที่ใส่น้ำผสมเกลือ ไข่จะลอย

ทำไมไข่ถึงลอยได้ครับคุณครู?

เพราะ ไข่ไก่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเกลือ ไข่จึงจมลงไปในชั้นน้ำ แต่ลอยตัวอยู่บนชั้นน้ำเกลือ

ความรู้เพิ่มเติม

ทะเลเดตซีอยู่ระหว่างประเทศอิสราเอลและจอร์แดน เป็นทะเลที่เค็มที่สุดในโลก เพราะมีความเข้มข้นของเกลือสูง ทำให้คนลอยคออยู่เหนือน้ำได้ และไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้เลย

รูปภาพของเด็กๆในการทดลองวิทยาศาสตร์